Działalność Domu Pomocy Społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej

Zasady funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie: 1)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm), 2)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 53 z późn. zm.), [...]

Zakres świadczonych usług

1.Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. 2.Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja [...]

metryczka