Majątek

Majątek

Informacja o zużytych składnikach majątku

INFORMACJA Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego informuje: [...]

Majątek jednostki

Majątek jednostki. [...]

metryczka