Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Usługa selektywnego usuwania odpadów medycznych, niebezpiecznych i pokonsumpcyjnych.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: AG.13/21
wartość: -
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  09:00

zamówienie na:

Dostawa środków czystości z podziałem na trzy części.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: AG.14/21
wartość: -
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  09:00

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby administracji.

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: AG.15/21
wartość: -
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)